Psychotechnika na wózki widłowe

Badania dla kandydatów na operatorów wózków widłowych niemal niczym nie różnią się od badań dla kierowców zawodowych. Celem testów psychologicznych jest ocena, czy kandydaci na operatorów poradzą sobie z pracą na takim stanowisku, czy będą umieli pracować pod presją czasu i w sytuacjach, gdy trzeba podejmować szybkie i odpowiedzialne decyzje. Praca operatora wózków widłowych niesie za sobą sporo zagrożeń, a bezpieczeństwo zarówno samego operatora, jak i współpracowników w dużym stopniu zależy od jego umiejętności i opanowania.

Badania psychologiczne dla przyszłych operatorów wózków widłowych prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych psychologów transportu, którzy doskonale wiedza, na jakie aspekty zwracać uwagę podczas badań. Na badania psychologiczne kieruje lekarz medycyny pracy bądź pracodawca, który chce mieć pewność, że zatrudnia osoby odpowiednio wykwalifikowane i posiadające nie tylko umiejętności, ale również predyspozycje psychiczne do operowania wózkami widłowymi w różnych, nawet trudnych warunkach.

W trakcie badań dla kandydatów na operatorów osoby badane wykonują testy psychologiczne (ankiety i kwestionariusze badające osobowość, koncentrację, zdolność analitycznego myślenia i przewidywania), poddawane są badaniom na specjalistycznej aparaturze (badanie czasu reakcji, koordynacji ruchowej i reagowania na różne bodźce), a także przechodzą przez rozmowę-wywiad z doświadczonym psychologiem. Na podstawie wszystkich tych elementów specjalista wydaje opinie i od razu wystawia zaświadczenie. Pozytywny wynik badań psychologicznych jest niezbędny, aby móc zapisać się na kurs dla operatorów wózków widłowych. Do testów psychologicznych nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Ważne, aby w dniu badania być w miarę wyspanym i wypoczętym. Testów i badań aparaturowych nie trzeba się bać – są one standardową procedurą, dzięki której specjaliści oceniają predyspozycje i odporność na stres.