Psychotechnika dla kierowców zawodowych

Wszyscy kandydaci na zawodowych kierowców muszą przejść obowiązkowe badania lekarskie, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy. Poza badaniami u lekarza, przyszli kierowcy zawodowi musza również przejść badania psychologiczne. Nie są one konieczne przy ubieganiu się o prawo jazdy kategorii A i B. Zaczynają być niezbędne, jeśli chcemy zapisać się na kurs prawa jazdy kategorii C, D, CE i DE. Konieczność badania kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców jest narzucona przez rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Badania psychologiczne dla kierowców realizowane są przez wyspecjalizowane ośrodki czy gabinety psychologiczne, w których pracują psychologowie transportu. Badanie trwa około 2-3 godzin. W tym czasie osoba badana musi wypełnić testy psychologiczne, przejść rozmowę z psychologiem, a także poddać się badaniom z użyciem specjalistycznej aparatury. Sprawdzają one między innymi czas reakcji, umiejętność pracy pod presją czasu czy szybkość przystosowywania się do ciemności po narażeniu na silne oświetlenie. Badania psychologiczne sprawdzają ogólną sprawność psychologiczną. Ich głównym celem jest określenie, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.

Psychotechnika dla kierowców zawodowych to nie tylko badania przed zapisaniem się na kurs. Kierowcy mogą być również skierowani na badania przez pracodawcę przed podjęciem zatrudnienia, a także w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Badania nie są raz na całe życie zawodowe, trzeba je regularnie powtarzać. Kierowcy zawodowi do ukończenia 60 roku życia musza przechodzić badania psychologiczne co 5 lat, natomiast po ukończeniu tego wieku – o wiele częściej, bo co 30 miesięcy, czyli raz na 2,5 roku. Za badania przed kursem prawa jazdy płaci osoba badana, natomiast koszt badań dla zakładu pracy ponosi pracodawca.