Skierowanie

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców są równie ważne, jak badania lekarskie. Ich celem jest sprawdzenie umiejętności i predyspozycji kandydata, które są niezbędne w późniejszej pracy kierowcy. Testy i badania psychotechniczne wykonywane są przez wyspecjalizowane pracownie psychologiczne, które maja odpowiednie uprawnienia i zatrudniają wykwalifikowanych psychologów transportu. jedną z pracowni psychologicznych znajdziesz tutaj.

Badania psychologiczne dla kierowców powinni wykonywać regularnie co 5 lat kierowcy zawodowi oraz kandydaci na kierowców. Kierowców zawodowych, zatrudnionych w różnych firmach, na badania kierują pracodawcy. To oni wystawiają skierowanie, a także najczęściej zalecają konkretną pracownie psychologiczną, w której należy badania wykonać. Często skierowanie wystawia też lekarz medycyny pracy. Na zrealizowanie skierowania pracownik ma maksymalnie 30 dni od jego wystawienia. Jeśli musimy wykonać badanie psychologiczne, a nie mamy skierowania, nie powinno być z tym żadnego problemu w pracowni psychologicznej.

Kiedy na badania kieruje prezydent miasta lub starosta?

Zdarzają się też sytuacje, gdy skierowanie na badania wystawia prezydent miasta lub starosta powiatowy. Takie skierowania dotyczą kierowców, którzy utracili prawo jazdy w wyniku kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, a także osób, które straciły prawo jazdy po przekroczeniu limitu punktów karnych. Skierowanie na badanie od prezydenta czy starosty dotyczy także tych kierowców, którzy byli sprawcami wypadków, w których osoby trzecie poniosły śmierć lub zostały ranne. Choć badania psychologiczne można zrobić bez skierowania, w przypadku, gdy na badanie kieruje starosta lub prezydent miasta, skierowane jest niezbędne i bez niego badanie nie zostanie przeprowadzone.

Podstawa do skierowania na badania psychologiczne

Podstaw do wykonania badań psychologicznych dla kierowców jest sporo. Poza kandydatami na kierowców zawodowych czy osobami, które utraciły prawo jazdy, badania psychotechniczne muszą wykonywać operatorzy wózków widłowych czy innych specjalistycznych maszyn, motorniczy tramwajów, osoby, które nie są kierowcami zawodowymi, ale są zatrudnione na stanowisku kierowcy, a także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, takich jak chociażby karetki.

W każdym z tych przypadków badania psychotechniczne mogą się nieco różnić, gdyż sprawdzane są różne predyspozycje i umiejętności. Za każdym razem są to jednak testy psychologiczne, badania aparaturowe oraz rozmowa-wywiad, który przeprowadza z osobą badaną doświadczony psycholog transportu. Celem badań jest ocena osobowości, sprawności intelektualnej, spostrzegawczości, koncentracji, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji oraz przewidywania zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych. Badana sprawdzają również zdolność do prowadzenia pojazdów w warunkach nocnych.

Bez względu na rodzaj skierowania czy cel badania, za każdym razem należy udać się do pracowni psychologicznej z uprawnieniami, która zrealizuje badanie i wystawi odpowiednie zaświadczenie. Za każdym razem koszt badania jest taki sam – reguluje to odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Zaświadczenie nie jest uniwersalne

Jeśli osoba badana uzyska pozytywny wynik badań na kierowcę zawodowego, nie oznacza to jednocześnie, że może wydane zaświadczenie wykorzystać w innych sytuacjach, gdy takie badania są potrzebne. Za każdym razem bowiem zaświadczenie wydawane jest na innej podstawie prawnej. Badania trzeba więc wykonywać oddzielnie w zależności od tego, do czego takie zaświadczenie jest nam potrzebne.

Kierowcy i kandydaci na kierowców zawodowych, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, powinni udać się do pracowni psychologicznej posiadającej odpowiednie uprawnienia i zatrudniającej doświadczonych psychologów transportu. Samo badanie trwa 2-3 godziny, a jego wynik jest dostępny praktycznie od ręki. Pracownia od razu po badaniu wystawia zaświadczenie potwierdzające pozytywny lub negatywny wynik badania.